A B O U T

G+achitects là văn phòng thực hành kiến trúc được thành lập từ năm 2014 bởi Kts. Đoàn Bằng Giang

Chúng tôi tập trung vào xây dựng các công trình dựa trên bối cảnh và mối tương tác của con người với không gian , dựa  trên 3 yếu tố chính : Bầu khí – Ánh sáng – Vật liệu .

Ánh sáng truyền đi những cảm xúc tràn ngập, cộng hưởng với chất cảm của Vật liệu, mang lại Bầu khí cho không gian .

Đối với mọi dự án , chúng tôi đều cử 1 -2 Kiến trúc sư theo dõi và tham gia xuyên suốt quá trình xây dựng : từ nghiên cứu, thử nghiệm vật liệu , làm việc với các nhóm thợ , giám sát phối hợp từ xa hoặc tại chỗ .Nhằm đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ ý đồ thiết kế . Quá trình thực hành,  hợp tác , học hỏi và thích ứng với nhiều nhóm thợ địa phương giúp chúng tôi có những trải nghiệm , biết được hạn chế của chính mình và giảm thiểu mâu thuẫn giữa bản vẽ và quá trình xây dựng để những dự án được xây dựng ngày càng ‘bền vững’ .

Các giải thưởng:

2015 :

Giải thưởng cuộc thi Tuyển chọn kiến trúc Nhà ở do hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức – công trình Chi house.

Đề cử Ashui award – công trình Chi house

2019 :

Top 50 house- Arch daily tổ chức : công trình Anh house.

– 2020 :

Top 10 house – Tạp chí Kiến Việt & hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức –

công trình Nhà Gia Nghĩa .

– 2021

*Giải bạc –  Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia – công trình Nhà Gia Nghĩa.

*Giải đồng –  Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia –  công trình An House.

* Giải đồng – Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia – công trình The Loop.

* Đề cử Ashui award – công trình Nhà Sake.